Nieuws Historie binnen Vrivo.

In memoriam: Marinus Prins

Vrivo is één van haar ereleden ontvallen. Marinus Prins is deze week overleden.
Hij was al een tijdje ziek en is zijn ziekte helaas niet meer te boven gekomen.
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd Marinus, die ambtenaar van sport was bij de Gemeente Vriezenveen, trainer van Vrivo.
En niet voor korte tijd. Hij was enkele tientallen jaren succesvol trainer van zowel de mannen als van de vrouwen van Vrivo. Zijn volleybalinzicht en -kennis bracht hij met veel passie over op zijn spelers en speelsters èn op zijn opvolgers, die hij nog jaren met raad en daad terzijde stond. Ook als manager van het mannenteam.
Voor zijn verdiensten bij Vrivo werd hij benoemd tot erelid.
Hij behield de band met zijn mannen en vrouwen door zeer regelmatig aanwezig te zijn bij de wedstrijden. En ook als toeschouwer bleef hij een soort adviseur, zowel voor de trainers, als voor de spelers.
Zijn wedstrijdbezoek werd minder, toen hij ‘s winters overwinterde in Spanje en hield volledig op door zijn ziekte. Als speler bij de recreanten was hij al langer gestopt.

Vrivo wenst Jennie, Rob en Marion en hun partners en de kleinkinderen veel sterkte met het dragen van het verdriet.